Ordfører Astrid Hilde (Ap) var som ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp) på møte i Kristiansand hvor Fylkesmannen har gitt signaler på hans vurdering.

– Fylkesmannen foreslår store regioner som en kommune. Foreslår mindre kommuner som et første trinn, sånn tolker jeg han. For vår del foreslo han K5, egentlig K7, men han går for K5. Hvis ikke det går, må det i alle fall bli K3, slik jeg oppfattet det, informerte Hilde i felles formannskap mellom Søgne og Songdalen nå onsdag ettermiddag.

I Songdalen forkastet kommunestyret både K2 og K5, men har åpnet opp for at hvis Søgne vil kan vi gå i dialog med Kristiansand, vil de forhandle. De vil ikke gå i enslig dialog med Kristiansand.

– Hvis Søgne gjør en vedtak om å gå i en forhandlingsposisjon med Kristiansand er Songdalen med. Hva Stortinget gjør, det vet jeg ikke, sa Greibesland.

Det ble en del debatt og meningsinnlegg fra de ulike partier i begge kommunene.

Tom Løchen (H): I forhold til K3 så tror jeg at eller er sikker på at hvis ikke vi selv går inn for K3, så gjør Stortinget det. Kanskje vi nå bør inngå forhandlinger, der er ingen avtaler. Hvis vi sier nei, hva sier vi nei til.

Jan Erik Tønnesland (Ap):

– Jeg var blant dem som ville gå i forhandlinger med Kristiansand, for vi blir ikke rikere om Søgne er med. Vi må komme raskt i gang med forhandlinger

Arne Skraastad (KrF): Jeg registrerer at Hilde sier at Songdalen har gjort et vedtak. Media presenterer det som om vi ønsker å gå sammen. Vi har gjort vedtak om å gå i forhandlinger, ikke sammenslåing.

Hilde: Fylkesmannen har tolket det som et ja fra Songdalen.

Terkelsen sier det er en vanskelig sak. Søgne kommunestyre har sagt nei til K2, K3 og K5.

– Før vi kan gå i forhandlinger må det være et flertall i Søgne, det er ikke tatt noe initiativ om å reise en sak på dette. Vi har et vedtak, og det må vi forholde oss til.

Kjetil Aasen (Sp):

– Vi gjorde et vedtak om å forhandle. Når det gjelder Søgne, vi begynner ikke med noe før vi har et initiativ fra Søgne. De bestemmer hva vi skal gjøre, de tar den avgjørelsen.

Per Kjær (SV) sier at vi har spurt innbyggerne i Søgne og fikk et klart nei fra innbyggerne. Det skal vi være lojale mot. Hva de har gjort i Songdal får de stå for. Fylkesmannen har et annet fokus på hvem de skal være lojale overfor. Så får Stortinget bestemme.

Arild Birkenes (Frp): – Når det gjelder forhandlingene så har Songdalen gjort et vedtak og forholder oss rolig i forhold til at sånn ble resultatet. Hvis Søgne gjør et annet vedtak, som vi ikke kan legge oss opp i, men da har vi en forhandlingsposisjon.

Paul Lunde (Ap): Etter i vedtaket i Søgne har vi ikke hatt noen debatt. Når vi nå diskuterer igjen er det store meningsforskjeller internt. Vi må ha en grundig gjennomgang igjen. Før det så mener ikke partiet noe som helst. Vi vil være delaktig i prosessene.

Arild Berge (V)

– Ja, ordfører. Jeg tenker kommunene har hatt en demokratisk prosess for K1, K2 og K5. I Søgne har vi et vedtak til noe annet bestemmes. Nå har Fylkesmannen presset noen av oss til å eventuelt være på banen igjen. K3 var ikke et alternativ før Birkenes og Lillesand trakk seg ut. Det er min utfordring til demokratiet, det har aldri vært et spørsmål, men nå er det der. Jeg mener per i dag at hvis Staten ønsker større kommuner så kan en ikke ta det i etapper. Nå må de manne seg opp og ta K5 eller K7.

Torfinn Kleivset (KrF) har vært for kommunesammenslåing.

– Når det ble så stort nei, støttet vi folket. Jeg var spent på hva Fylkesmannen kom fram til. En modig Fylkesmann som sier at det er fornuftig at noen slår seg sammen. Stortinget kommer til å slå oss sammen med tvang, er det ikke bedre å sitte rundt bordet enn å få det tredd nedover hodet, mente KrF-representanten.

Tønnesland ser kun et problem.

– Vi har gjort oss avhengig av SØgne.

Ida Grødum (H) skjønner ikke at en ikke skal gå i forhandlinger med gulrøtter. Det budsjettet vi har å jobbe med nå i Songdalen er ikke veldig moro.

Ordføreren i Søgne gjør det krystallklart at hun vil ikke fremme saken opp igjen i kommunestyret.

–Jeg vet ikke hvordan Høyre har det hjemme hos dere. Som ordfører kan jeg ikke gjøre noe. Hvis dere ønsker forhandlinger må dere fremme en sak. Noen må ta initiativ. Det kommer ikke fra meg, så er det sagt.

– Vi har starta en stor prosess i Høyre i forhold til å snu eller ikke snu, men jeg håper at vi kommer i mål slik at vi kan sitte ved et forhandlingsbord. Vi gjør en feil hvis vi ikke gjør dette. Vi behøver ikke å si ja til de forhandlingsresulatetene, poengterte Løchen.

– Hvis dere ønsker saken opp igjen, får dere som har ombestemt dere må ta initiativet, konkluderte Hilde.

– Ballen ligger i Søgne, fastslo Greibesland.

– Dette er en følsom sak som må behandles i de ulike partier, jeg forstår at Songdalen har dårlig tid, men vi trenger tid, avsluttet Søgnes ordfører.