Årsaken til at jeg tar pennen fatt igjen er nyheten om at medlemmene av kontrollutvalget i Søgne trekker seg fra sine verv. Jeg forstår det selvsagt og begrunnelsen deres er klar. De blir ignorert og vist en mistillit av det politiske flertallet. Det som er mest bemerkelsesverdig i denne sammenhengen er at midlertidig gruppeleder, Daland, i FRP ber om at et nytt kontrollutvalg snarest må etableres/velges. Hva mener han med det? Først representerer han det flertallet som ikke vil følge opp det kontrollutvalget har påvist av lovbrudd og andre feil. Dernest vil han opprette et nytt kontrollutvalg. Lever han i den troa at noen vil gå inn i en slik jobb når han sammen med 15 andre har avvist et seriøst og godt dokumentert arbeid tidligere. Hvorfor vil han ha et kontrollutvalg? Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må tilskrives en noe lite gjennomtenkt strategi i kampen om å forsvare det som mange betegner som uredelig og som mange forakter. Er det ikke på tide å ”kaste kortene” og erkjenne at flertallet i kommunestyret sitter fast i gjørma og ikke har mye ære igjen? Det eneste dere i flertallet har oppnådd er å gi oss en erkjennelse på at dere ikke vil la dere bli kontrollert. Dere vil ha et lukket system og dere har åpenlyst tilkjennegitt at dere slett ikke er til for alle, slik dere krever av ordføreren, men dere går bare ærendet for noen få. Når den midlertidige gruppelederen i FRP fører an på denne måten, så opptrer han faktisk i rollen for varaordfører også. Varaordføreren, som er på ferie, er helt åpenbart den som er arkitekten bak kampen mot vår ordfører og hennes kamp for medmenneskelighet og rettferdighet. Jeg går ut fra at gruppelederne i partiene SV, V, Krf og Høyre helt klart støtter Dalands utspill. Derfor utfordre jeg Daland og alle gruppeledere i den alliansen om å forklare oss hvorfor dere vil ha et nytt kontrollutvalg når derte har neglisjert og vist det eksisterende kontrollutvalg slik mistillit.