Handlingsplanen ble først behandlet i SAM (samferdsel, areal og miljø) utvalget, deretter i fylkesutvalget før den i sist uke ble planen endelig behandlet i Fylkestinget.

Helge Stapnes (Ap) sitter i SAM-utvalget og har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet planen. Arbeidsgruppen har bestått av Stapnes, Gisle M, Saudland og Benedichte Limmesand (H).

– Vedtaket fra SAM-utvalget forble uendret da handlingsplanen for fylkesveger i perioden 2018.2021, sier Stapnes.

I Søgne og Songdalen er følgende veistrekninger kommet på listen/er fortsatt prioritert:

Gang- og sykkelsti i Kilen, Finsland, Stokkeland bru, Søgne og Hølleveien, Søgne. Disse tre stod også på den handlingsplanen som nå er revidert og vedtatt for neste fire år. Nytt på prioriteringsplanen er adkomst Mjåvann fra E39.

– Denne handlingsplanen har ikke noe med bevilgninger å gjøre. Per i dag er dette en liste over prioriterte veger, hvor midler til selve byggingen tildeles ved rullering av økonomiplanen, sier Stapnes.

I løpet av den perioden som handlingsplanen skal gjelde for vil Aust-Agder og Vest-Agder bli til et fylke. I saksutredningen er det påført at frem mot sammenslåing må prosesser som omhandler veieeierrollen koordineres mellom fylkeskommunene.

Handlingsplanen for fylkesveger:

Handlingsplan%20FV%2018-21.PDF