Totalt har lag og foreninger søkt om 830 000 kroner, mens kommunen har 204 000 til rådighet. Det er kulturkonsulent Ane A. Seljeseth som utarbeider et forslag til politikerne etter retningingslinjer vedtatt i 2010.

Kultur - og utviklingskomitèen skal i førstkommende møte vedta hvem som får kulturmidler. I sakspapirene står det at forslaget er i tråd med en tradisjon om breddefordeling av midlene. Prioriteringer mellom søknadene baseres både på omsøkt sum, men også på aldersnivå i laget, aktivitet, samt den totale medlemsmassen.

Det er også gjort en vurdering på at det også i år bør gis ekstra tilskudd til Songdalen skolekorps som har behov for nye uniformer. Det er også lagt inn et større beløp til Songdalen Musikkorps som er nye og har behov for ekstra midler til instrumenter.

Hvem som får innvilget søknaden og hvor mye vedtas i møte 9. mai 2019.