Tidligere har AS Bussen truet med å kutte ut tolvbussen lørdag kveld. Nå foreslår de å kutte alle busser etter kl 21.00 lørdager.

Dette kommer frem av et brev trafikkselskapet har sendt Vest-Agder kollektivtrafikk. Mandag skal kommunen, lensmannen og busselskapet møtes for å drøfte problemene og hvilke tiltak som kan settes i verk.

"Vi mener problemene etter kl. 2100 er så alvorlige at vi vil anmode Vest Agder Kollektivtrafikk (VAK) om å innstille alle avganger etter kl 21.00 dersom ikke forholdene bedrer seg vesentlig." skriver adm. dir Harald Vålandsmyr til VAK.

Budstikka var lørdag med tolvbussen til byen. Erfaringene fra turen kan du lese her.