Pærebrann er en plantesykdom som i hovedsak angriper pære- og epletrær. I Søgne har det hittil i år blitt gjort funn av pærebrann på Lunde.- Mattilsynet har vært rundt og letet, men har så langt ikke funnet flere tilfeller, forteller Nils Melbøe i Mattilsynet.

På verdensbasis er pærebrann den største kilden til ødeleggelse av avlinger og inntektstap for fruktbønder med eple- og pæretrær.- Det klareste symptomet på pærebrann er at bladene blir svarte inne ved stilkfestet, samt at toppene visner og henger ned som er bispestav, forteller Melbøe.Buskene vil ikke få friske bær dersom den er smittet og der bærene i utgansgpunket skulle hengt vil det i stedet være små, svarte og inntørkede bær.

- Hvis man mistenker pærebrann i hagen anbefaler vi i Mattilsynet folk å skjære ned buskene. Vi har ikke kapasitet til å rydde alt så mange fjerner det selv. Hvis man derimot ikke klarer det selv og ønsker hjelp kan man kontakte Mattilsynet, sier Melbøe.

For å forebygge pærebrann i hagen forteller Melbøe at det ofte er best å fjerne de mest mottakelige plantene for å hindre at sykdommen skal gå til frukttrærne.- Det er veldig viktig å fjerne bulkemispel hvis man har den i hagen, avslutter Melbøe.