Næringssjefen i Vennesla, Halvor Rismyhr er storfornøyd med at Vennesla er en av de første kommunene i landet som innfører parkeringsskive til våren. Daglig leder i Søgne Handelstandsforening Jon Aamodt ser ingen grunn til å innføre dette i Søgne.

– Parkeringsproblemene her i Søgne er ikke så problematiske at jeg ser noen grunn til å regulere det med en 2-timers p-skive. Det som er viktig er at de som er ansatt på rådhus, helsehus og ellers i burikkene ikke parkerer der hvor kundene skal parkere. Da oppholder de en parkeringsplass hele dagen, og det er ikke greit, mener Jon Aamodt.

– For oss næringsdrivende er det viktig at vi profilerer Søgne nettopp med det at det ikke skal være noe pes å få parkert. Her skal folk kunne gå lenge å hygge seg. Samtlige bygg i sentrum som er bygd i senere tid og framover skal ha parkering i underetasje hvor eventuelle beboere og ansatte skal ha parkeringsplass. Det er selvsagt svært viktig at de bruker angitte plasser i steden for rett utenfor arbeidsstedet, sier Aamodt videre.

– Overholdes dette vil det kun være på dager som Handelsen dag og sommermarkedet hvor det vil bli trangt om plassen, og vi kan ikke akkurat legge opp etter det, sier Aamodt til slutt.

Ikke aktuelt

Plansjef Dag Arntsen bekrefter Aamodt sitt syn på innføring av p-skiver. Det er ikke gitt noen politiske signaler på at man ønsker å innføre noen form for avgift ved parkering.

– Dersom man ikke har en slik skive i bilen, eller står for lenge, betyr jo det bot og så har vi dermed et avgiftssystem i Søgne, og det er ikke ønskelig, konstaterer Dag Arntsen.

– Det vi i framtiden må bestrebe oss på er å få opparbeidet tilstrekkelig med parkeringsmuligheter, avgifter for dem som kommer til Søgne er helt uaktuelt, avslutter Arntsen.

Parkering: Selv på en snøfykende vinterdag er det en god del parkerte biler i Søgne sentrum, sommerstid er det flere.