Ap, KrF og venstre sørget i dagens møte i Formannskapet for flertall for innføring av eiendomsskatt i Søgne. Frp og Høyre stemte mot.

Det ble dermed flertall for det omforente forslaget som de tre partiene foreslo tidligere:

• Kreve inn omlag 25 millioner i eiendomsskatt.

• 90 prosent av den taksten en eiendom får skal brukes som beregning for skatten. Av dette beløpet skal 600.000 kroner trekkes av per boenhet uavhengig av eiendommens verdi.

• Partiene gir 1,5 mill mer til skole enn det rådmannen foreslo, de oppretter en ungdomsarbeiderstilling samt gir noe mer til vedlikehold.

Både Høyre og Frp kom med egne forslag, men fikk bare egne partis stemmer til disse. Høyre hadde to forslag: Et hvor de foreslo å kutte e-skatten. Da dette falt foreslo de å kreve inn omlag 11 mill i e-skatt, men også dette falt.

Det er kommunestyret som har siste ord i saken, og KrF, V og Ap er avhengig av støtte fra minst en annen representant for at forslaget skal bli vedtatt. Av Kommunestyrets 27 medlemmer har nemlig de tre partiene 13 stemmer.