Jeg heter Kaja Nilsen, er 16 år og bor på Rosseland. Jeg ønsker en ny vurdering over gang- og sykkeltrafikken på Rosseland. Jeg har bodd på Rosseland i snart 12 år. Jeg gikk på Songdalen Ungdomsskole fra 2015 til i fjor, og går nå på Vågsbygd Videregående. På grunn av at disse skolene ligger et stykke unna meg, er og var jeg nødt til å ta buss for å komme meg dit. Grunnet de dårlige mulighetene for gang- og sykkeltrafikk er dette ganske slitsomt for meg.

Slik ser undergangen under E39 ut flere ganger i året. Foto: Arkivbilde

Når jeg skal ta buss om morgenen, må jeg ta buss fra busstoppet Rosseland E39, som ligger over veien for Kiwi og 7/11. Det finnes ingen gangfelt her, som betyr at jeg og alle andre som skal ta bussen herfra må krysse veien på eget ansvar, samtidig som vi må stole på at mulige bilister som kommer ser oss. Det kan være risikabelt å løpe over veien her. Biler kommer fra rundkjøringen, ut fra Kiwi og samtidig fra Rosseland. Med andre ord kommer det biler fra mange kanter. Bilene som kommer fra Kiwi og rundkjøringen er dårlige på å blinke og vise hvor de skal.

Det å ta sjansen på å løpe over veien ved å stole på bilistenes blinking er direkte farlig.

Det er en mulighet å unngå å gå over gangfeltet ved Rosseland skole og heller følge veien på høyresiden helt bort til busstoppet, men fordi veien er såpass smal og det er lite grøft å gå i blir dette også farlig. Spesielt farlig er det når det kommer store kjøretøy som traktorer og lastebiler. Av disse grunnene vil jeg legge inn et ønske om et gangfelt over veien her.

Her kommer det biler i alle retninger og Kaja Nilsen blir en liten brikke i et nifst trafikkbilde. Foto: Anne Lise Riseng

Jeg vil også få frem problemene med undergangen under E39. Kommer man med bussen fra byen og skal av på Rosseland E39 på andre siden av veien, som jeg gjør hver dag etter skolen, må man benytte undergangen for å komme seg på andre siden av veien. Dette er ikke et problem i seg selv, men problemet oppstår når det regner. Denne undergangen blir ofte oversvømt etter regnskurer.

Dette blir problematisk, fordi da får man kun to valg: Enten må man vasse i vannet gjennom undergangen (dette er jo så klart avhengig av hvor dypt det er rukket å bli), eller så må man ta sjansen på å løpe over E39. Å løpe over E39 er det flertallet velger. Dette er livsfarlig. Det hjelper lite at kommunen setter opp skilter hvor det står "Kryssende gange- og sykkeltrafikk".

Bilistene er ikke særlig obs på dette når de kjører i rundkjøringen, fordi det er så mye annet de må følge med på i trafikken. Det er heller ikke meningen at barn og voksne skal løpe over en Europavei. På denne veien kommer bilistene i opp mot 70 km/t.

Å løpe over veien uten å være sikker på om de eventuelle bilene som kommer skal bremse ned eller stoppe, er en livsrisiko. Vi har også sett eksempler på dette, når en jente født i 2005 ble påkjørt tidligere i år. Grunnet dette, legger jeg inn et ønske om en gangbro over E39 for å unngå flere påkjørsler, og i verste fall dødsulykker.

Kaja Nilsen på E39 som hun må krysse hvis undergangen er stengt på grunn av flom. Foto: Anne Lise Riseng

Vær så snill å ta disse tingene i betrakting.

Jeg opplever farene på denne veien hver eneste dag.

Gjør kommunen trygg for alle reisende, både i bil, buss og gange, og for å unngå fæle ulykker som kan unngås om dere gjør tiltak for å beskytte kommunens befolkning best mulig. Med vennlig hilsen Kaja Nilsen.