Hva mener finslendinger om sammenslåing? Bør de ha egen avstemning?

Vi stilte et knippe folk fra øvre Songdalen de samme tre spørsmålene (se faktaboks). Svarene gjenspeiler blant annet en frykt for Kristiansand.

Jostein Åsen, Amalie Verket, Katrine Haugland, Vegard Fløystøl og Benedicte Engen, alle medlemmer av Ungdomsrådet i Songdalen. De svarer slik:

1. Et enstemmig ja før Katrine tar ordet: - Det er både og, egentlig.

- Vi er redd for å bli glemt, sier Amalie.

- Hvor mye har vi å si i en storkommune, spør Vegard.

- Vi blir fort glemt, fastslår Benedicte.

- Vi får mye mer å si med Marnardal, mener Katrine.

- Jeg har ikke satt meg godt nok inn i det til å uttale meg, svarer en av dem. Benedicte gjentar frykten for å bli fort glemt.

- Det må avstemning til, fastslår Vegard.

2. Enstemmig: Søgne og Songdalen (K2)

3. Finsland, svarer de i kor.

- Men ingen vet hvor Finsland er, så jeg sier tre mil utenfor Kristiansand, sier Benedicte.

- Og hvis de ikke vet hvor det er, så forklarer vi det, sier Vegard.

Maria Puntervold Dale

1. Hvis vi blir en del av Kristiansand, kunne det kanskje vært aktuelt. En skal vite hvilke fordeler og ulemper det fører med seg. Hvis det blir oss og Søgne, da overlever vi fint, det er jeg sikker på.

2. K2, Søgne/Songdalen. Vi blir for små i det store, men vi vet ikke nok ennå. Jeg syns det er vanskelig, en skal vite så sinnsykt mye. Kan alltids ha folkeavstemning, men da skal en vite hva en stemmer på.

3. Finsland.

Wenche Moi

1. Sterkt imot. Her får vi følge kommunen.

2. Ingen betydning.

3. Kristiansand

Anne Liv Follerås

1. Ja, jeg har vært inne på den tanken. Slå seg sammen med Kristiansand, så blir vi en veldig blindtarm her oppe. Kunne heller tenke at vi kunne være sammen med Marnardal, og muligens Vennesla.

2. Blindtarm blir vi åssen det blir.

3. Jeg er fra Hægeland. Født og oppvokst i Hægeland, men har bodd i Finsland i over 50 år. Trives veldig godt i Finsland.

Geir Nateland

1. Nei. Her må vi vise at vi holder sammen.

2. Søgne og Songdalen. Jeg liker ikke sånne store BYGDER som Kristiansand.

3. Finsland. Egentlig feil, for egentlig er jeg fra Mæsel i Songdalen kommune.

Tina Stedjan Egeli

1. Ja.

2. Vil helst ingen av delene.

3. Jeg svarer stort sett Konsmo, så ser jeg om de vet hvor det er.

Geir Nateland bor på Mæsel, uansett kommunenavn. Foto: Arkivfoto
Liv Follerås mener at Finsland er en blindtarm uansett.