Medlemmer av Finsland og Greipstad menighet ønsket presten Svein Arve Egeland varmt velkommen da det ble arrangert kirkekaffe etter gudstjenesten på søndag.

Kirkekaffeen ble holdt i Greipstad menighetshus. Det var dekket opp til flere langbord, og menighetene var representert av folk i alle aldre. Det ble servert snitter og kaffe mens taler ble holdt fra flere av menighetes medlemmer.

Leder av menighetsrådet i Greipstad, Odd Jørgensen, holdt velkomstale for de oppmøtte.

– Takk for en flott gudstjeneste, sa han og henvendte seg til den nylig innsatte soknepresten. – Vi likte spesielt godt at du brukte talerstolen, og at du mottok nærmest trampeklapp etter gudstjenesten må man anse som et godt tegn, fortsatte han.

Egeland ble bedt opp til talerstolen for å introdusere seg selv og hans familie for menighetene.

– Det har vært fantastisk å komme hit og møte alle de flotte folkene i menigheten. Det er godt å være sammen med dere. Og så er de to kirkene noen flotte og velholdte bygg som vitner om en tradisjon i menigheten med å ta vare på Guds hus. Det er mye fint å bygge menigheten videre på her, avsluttet han.

Også Prosten Per Ragnar Haraldstad og det yngste medlemmet av Agder og Telemark Bispedømmeråd, Kai Steffen Østenen, sa noen ord.

Haraldstad leste opp ei melding fra tidligere sokneprest, Jan Austad, til den innsatte presten:

– Jeg har tre råd jeg ønsker å gi til deg Svein Arve. Det første er å være deg selv, det andre er å være tilstede og det tredje er at du må skynde deg langsomt. Og så må du være tro mot ordet. Til menigheten ønsker jeg å be dere om å være like snille mote Svein Arve som dere var mot meg. Lykke til.