De fire aktørene er Søgne Videregående skole, Søgne Handelstandsforening, 4640 Søgne og Bjørn Erland i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Hva skal skje på Tangvall 15. oktober?

– Da skal 4640 Søgne komme med dyr, med kortreist mat og aktiviteter. Her skal det ikke være passivt, de som kommer skal være aktive. Vi håper de vil grave og spørre om det å være bonde, produsere mat lokalt. Eikestøls pølser, fisk og annen lokalmat skal selges til kostpris og det skal være smaksprøver til alle, sier bonde Terje Pettersen.

Han får følge av rektor ved Søgne Videregående skole, Kari Kleivset.

– Vi arrangerer på Tangvall, for der skal skolen være i framtiden. Vi kommer til å ha stand, vise fram produkter som vi lager her på skolen og det vil bli hester og hesteriding. Dagen skal være en motivasjonsfaktor for barna til å satse på grønn næring. Opplysning til folk om hva som produseres her lokalt og om skolen. Vi har noe av Norges flotteste matjord, og kortreist mat er framtid, sier rektoren ved skolen som i løpet av en treårsperiode blir fullstendig økologisk i sin produksjon.

– Nå gjelder det å dra i lag, skape liv og mange folk på Tangvall. Butikkene vil kjøre gode tilbud denne dagen, sier leder av Søgne Handelsforening, Ragnar Olsen.

Bjørn Erland, som bor i Søgne sier at Næringslivsforeningen i Kristiansand er kjempepositiv til at det skjer noe på Tangvall.

– Vi må ha aktivitet på Tangvall, og det er viktig å skape noe sammen, sier Erland.

Høstfesten arrangeres for første gang, men det blir ikke den siste lover arrangørene. Programmet for dagen er ikke helt i boks enda, men det viktigste er at folk setter av datoen.

– Vi satser på at dette skal bli et årlig arrangement, og heller ikke det eneste. Tangvall skal bli kjent for sine helt spesielle arrangementer, sier Olsen.