Kommunestyret i Vennesla vedtok å øke eiendomsskatten fra 2016. Ordfører i Vennesla Torhild Brandsdal kan bade i kommunens svømmehall. Det er også vedtatt å bygge ny kirke i kommunen. I tillegg har de ifølge ordføreren rustet opp skoler og boliger for eldre.

– Dette kunne vi ikke gjort uten økt eiendomsskatt. Det er helt avgjørende, sier Brandsdal.

De 12–13 millionene som kommer inn gjennom eiendomsskatten genererer muligheten til langt større investeringer enn det reelle beløpet som kommer inn i kommunekassen bekrefter hun.

– Eiendomsskatt er det eneste virkemiddelet for å øke inntektene og gi rom for investering. En må våge å ta i bruk det virkemiddelet. Det blir litt bråk med en gang, men det stilner av. Jeg er veldig happy for at vi har gjort dette. Innbyggerne nyter godt av det i form av tilbud. Drift har vi ikke behøvd å røre. Det gir stabilitet, sier Brandsdal som også nevner at inntektene fra kraft er også en viktig faktor for Vennesla kommune.

– Så satser vi også på Støleheia, det blir formidabelt i regionsammenheng, sier hun.

Med hensyn til kommunesammenslåing er hun ikke interessert i at ordfører Johnny Greibesland i Songdalen tar på seg frierskoene og tar turen mot Vennesla.

– Jeg har ikke behov for å slå oss i hop med noen som helst, fastslår Brandsdal.