Det sitter mange sjåfører i drosjebua på Tangvall når vi spør om å slå av en prat når klokka er rundt 23.00 lørdag kveld. Vi vil gjerne høre hvordan de synes det er å gå løs på en ny arbeidslørdag etter de strabasiøse opplevelsene siste helgene. Bjørn Fosse er en av dem som kan takke to andre sjåfører som kom og hjalp til da passasjerer gikk amok sist helg.

– Jeg har vært drosjesjåfør i 35 år, og antall skremmende opplevelser er svært få. Sist helg var jeg på feil sted på feil tid. Han har tidligere kjørt i Kristiansand, siste halvåret i Søgne. På grunn av de opplevelsene jeg har hatt nå, så oppfatter jeg det tryggere å være sjåfør i Kristiansand, men jeg har sikkert bare vært uheldig, sier Fosse.

Tøffere tider

Alle er enige om at ting har hardnet til.

– Før så tok man en real slåsskamp, når den ene lå nede hjalp den som seiret ham opp igjen, og så var det hele over. Nå er det livsfarlig å bli liggende nede, de slutter ikke, sier Kjell K. Eikaas. Han har kjørt drosje i ti år og kjenner ingen frykt til tross for at han ved et par anledninger har hatt skremmende opplevelser.

Samtlige har observert en mer og mer respektløs oppførsel hos de unge. Språkbruket for eksempel er ute av kontroll, og blandingsmisbruk sørger for at mange ikke er klar over hva de gjør og langt mindre konsekvensene.

Det er også enighet om at de aller fleste er greie, men den ene promillen som lager kvalm, som regel alltid på grunn av promille, ødelegger de for alle.

Etterspør foreldre

– Man blir forundret når man kjører hjem en ungdom som det har gått på skakke for, og tror at man gjør en gjerning. Så blir foreldrene sure for at avkommet kommer hjem så tidlig. Det er nettopp her det ligger en del. Det er greit å snakke om de uhøflige og uansvarlige ungdommene, men hvor er foreldrene, spør Eikaas. Uansett politi, ungdomstilbud, forebygging og tiltak, så vil man ikke få stoppet bråk.

En preventiv effekt tror de er flere voksne. Drosjesjåførene har hørt at natteravner skal opprettes igjen, noe de ønsker velkommen.

– Det går i bølger, og vi aner når det kommer her til Søgne. Har lært oss sirkelen, kan du si, sier Eikaas som mener at det er svært viktig å være psykolog samtidig med sjåfør.

Det skulle være obligatorisk i psykologutdanningen, med to års drosjekjøring, man lærer mye av det. Har du en sekstenåring i bilen prater du som du er seksten, har du en syttiåring blir du sytti, sier Eikaas med et smil. Klokka nærmer seg midnatt og det begynner å pipe i personsøkerne.

Hva synes du? har Søgne ungdomsproblemer?

Taxisjåfør Bjørn Fosse.