Ordfører Astrid Hilde (Ap) svarte ut fra opplysninger innhentet fra Telenor som sier at kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon.

Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave, sa Hilde i sitt svar på interpellasjonen og fortsatte:

– Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse.

Det var også spørsmål om når en kan forvente at dette blir realisert?

Søgne Kommune har som kjent blitt tilkjent 475.000 i av nasjonale tilskuddsmidler til en mobilmast som kommunen forsøker å få realisert i området mellom Try og Brunvatne.I tillegg har kommunen satt av 475.000 av egne midler.En mobilmast koster ca 1,6-2 millioner. Kommunen er i forhandlinger om finansiering og i dialog med leverandør om beste plassering, deretter må grunneireavtale på plass. Målsettingen er å ha avtale om utbygging av denne på plass i løpet av sommeren.

Arbeid med god mobil og bredbåndsdekning vil også fortsette i nye kristiansand.

Hvordan vil sikkerheten bli ivaretatt ved behov for øyeblikkelig hjelp om kobber tråden ikke fungerer?

Sikkerheten skal bli ivaretatt som i dag. Telenor oppgir at den dekning (fasttelefoni og bredbånd) som er i dag, skal erstattes med annet utstyr.

Mobildekningen blir i utgangspunktet ikke berørt av dette, men som nevnt over er målsetningen å forbedre denne betraktelig. Da vil man også bedre sikkerheten utendørs.

Innbyggere i kommunen som har trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL vil bli kartlagt og meldt inn til Telenor slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned.