Denne uken hadde Joker-kjeden kjøpmannstreff på Gardermoen og nesten samtlige av kjedens 457 butikker var representert. Som alltid blir det delt ut priser til de butikkene som har utmerket seg ekstra i løpet av fjoråret og Joker Finsland har virkelig vist seg som en av de beste sosiale møteplassene.

«Det er inspirerende å se hvor langt denne butikken er villig til å strekke seg for bygda og menneskene som bor der. Butikken gir store summer til lokale tiltak som skal gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt. Og de samler hundrevis av sambygdinger til skøytedag og høstgrilling», heter det i juryens begrunnelse.

Med utmerkelsen følger også en sjekk på 15.000 kroner.