Denne artikkelen ble først publisert på Agder24 26. juni 2018.

Saltverket Utvikling sør AS ved Roy Michaelsen, Arild Syvertsen og Atti Dalen, har i en søknad til Mandal kommune bedt om dispensasjon til å bygge en ny bilforretning på Saltverket med et samlet areal på ca. 1100 m².

Ifølge søknaden som er sendt til teknisk forvaltning 6. juni skal den nye bygningen leies ut til Frydenbø bil og nybygget skal inneholde kontor, lager, bilutstilling og verksted.

For å få utbyggingen godkjent må kommunen gi dispensasjon fra reguleringsformål for Grønvika Saltverket, samt dispensasjon fra byggegrensen mot vei.

Stort nybygg: Illustrasjonen viser tomten på Saltverket og hvordan den nye bygningen er tenkt løst. Foto: Illustrasjon: Arkitekt-Lindesnes Siv.ark. Senad B.
Nær vei: Tegningene viser at bygningen vil overskride byggegrense mot Gismerøyveien med ca. 2 meter. Foto: Illustrasjon: Arkitekt-Lindesnes Siv.ark. Senad B.

Avhengig av dispensasjon

Tomten på Saltverket inneholder nå to mindre bygg. I forbindelse med de nye byggeplanene, skal det ene rives og erstattes av et nytt. Det skal også oppføres et tilbygg på en etasje og et mellombygg over to etasjer som skal knytte det nye bygget sammen med eksisterende bygg.

I den nye bygningen skal en del brukes til verksted/servicearbeid, men mesteparten skal brukes til utstilling, kontor og personalrom. Den aktuelle tomten på Saltverket er definert som byggeområde for industri og håndverk og må derfor eventuelt reguleres til næringsvirksomhet.

Samtidig viser tegninger at den nye bygningen vil overstride byggegrensen mot Gismerøyveien med ca. 2 meter.

«Bygningene er allerede nærmere vei og for å prosjektere et logisk bygg mellom loftet på bnr. 219 og andre etasje på bnr. 217 blir mellombygget plassert ca. 2,0m over grensen men ikke nærmere enn eksisterende bygninger, og det skal være 13m til midten av veien», heter de i søknaden til kommunen.

Bygges inn: Et av de eksisterende byggene på tomten skal bygges inn i nybygget. Foto: Illustrasjon: Arkitekt-Lindesnes Siv.ark. Senad B.
Stor bilutstilling: Frydenbø bil vil få en stor bilutstilling i de nye lokalene. Foto: Illustrasjon: Arkitekt-Lindesnes Siv.ark. Senad B.
Fasade: Tegningene viser fasade mot øst og nord, med nabobygget til Sørlandsreklame. Foto: Illustrasjon: Arkitekt-Lindesnes Siv.ark. Senad B.

Trenger større plass

Eksisterende skisser og plantegninger er spesielt tilpasset behovene til Frydenbø bil. Saltverket Utvikling skriver følgende i søknaden til kommunen:

«De trenger nye lokaler som er lettere tilgjengelige for biler, de trenger flere p-plasser og samtidig trenger de sentral beliggenhet. I tillegg til god standard for ansatte, trenger bedriften mye utstillingsareal. Arbeidet som de utfører på bilene er plasskrevende, i tillegg til at de trenger noe plass til lager. Etter lengre leting har de valgt den aktuelle tomt og bygg.»

Saltverket Utvikling eier også nabobyggene på Saltverket hvor Sørlandsreklame og et eget kontorbygg er i dag.

Saltverket serviceområde har over 150 arbeidsplasser og området er i omdannelse og oppjustering.

De involverte partene i Saltverket Utvikling sør AS og Frydenbø bil ønsker ikke å gi noen kommentar til utbyggingsplanene på nåværende tidspunkt.

Denne artikkelen ble først publisert på Agder24 26. juni 2018.

Område i utvikling: Saltverket har over 150 arbeidsplasser og er under omdannelse og oppjustering. Foto: Guro Mjeltevik Halvorsen