Denne uka skriver Budstikka i sin papirutgave at Ap ligger an til rekordvalg i Songdalen, mens Sp går ned. Det betyr kamp om ordførervervet i Songdalen hvis meningsmålingen slår til. Med en økning fra 22,5 til 28,3 prosent har Ap en økning som ligger utenfor målingens statistiske feilmarginer. Med dette seiler partiet opp til å bli kommunens største parti, dersom disse resultatene skulle stå seg til valget i september.

Undersøkelsen er gjort av Norfakta på oppdrag fra Søgne og Songdalen Budstikke. 400 personer med stemmerett er spurt om hvilket parti de vil gi sin stemme hvis det var lokalvalg i dag.

Oppslutningen vil gi partiet åtte av 25 representanter i kommunestyret. Sp som har hatt ordføreren de siste tre periodene, ligger an til å tape et mandat fra seks til fem.

Kamp

Høyre vil styrke sin posisjon dersom målingen slår til: De vil øke oppslutningen med 2,4 prosentpoeng til 18,7 og få fem i kommunestyret. Det gjør dem til jevnstore med Sp.

Samtidig reduseres Frp fra fire til tre. KrF bevarer sin posisjon med fire representanter.

Tallene betyr at det kan bli kamp om hvem som skal bli kommunens neste ordfører. Johnny Greibesland (Sp) vil gjerne fortsette, men både Høyre og Ap har signalisert at de ønsker å overta ordførerstolen. I ren oppslutning ligger Ap best an, men partiet må ha ytterligere fem representanter med seg skal de få ordførerposten.

Det er 25 i Songdalen kommunestyre. Nettopp Sp har fem representanter i denne målingen. AP og SP har samarbeidet godt i denne perioden. De har stått sammen i en av Sps kjernesaker: Boplikt. Men holder resultatet seg, vil Ap ikke godta noe annet enn å få ordførervervet.

Skal Sp ha håp om å beholde ordføreren, trenger de støtte fra sju representanter. Samarbeid med Høyre og KrF sikrer dette, men et Høyre som vil styre selv gir ikke fra seg ordførervervet uten videre.

Spørsmålet er om ikke Sp da foretrekker å ha varaordføreren i et Ap-samarbeid og får KrF med på laget.

Det er fortsatt lenge til valget og mye vil skje før den tid. Partiene har nok for lengst gjort seg sine tanker om hvem de vil samarbeide med.

Venstre ut

Venstre taper sin plass. Undersøkelsen ble gjort etter at partiets nominasjonskomite foreslo å bytte toppkandidat. Sannsynligvis er det heller Miljøpartiet De Grønne som stjeler stemmer: 2,1 prosent vil stemme på disse i Songdalen. Problemet er bare at partiet ikke er etablert i kommunen. Det har partiet 61 dager på å endre. Da må alle valglistene være levert. Oppslutningen er uansett ikke nok til kommunestyreplass.

17 prosent vet ikke hva de vil stemme, mens 4 prosent ikke oppga noe parti.

Kommentarer fra lokalpolitikere:

Kjetil Aasen, gruppeleder for Senterpartiet i Songdalen: – Nå har vi styrt i cirka 12 år. Vi skal ikke være tilfreds med det, men samtidig med den innflyttingen vi har i Songdalen synes jeg det er ganske bra, sier Kjetil Aasen,

– Det er en gledelig beskjed. Jeg tror det henger sammen med at innbyggerne ser at vi fører en politikk til beste for bygda og innbyggerne, sier Jan Erik Tønnesland

Hyggelig lesing for Arbeiderpartiet, mindre hyggelig for Venstre.