Frontkollisjon på Ime

Denne Audien som kom østfra havnet ifølge et vitne i feil kjørefelt og traff en møtende bil. Foto: Idar H. Lamo