Lyser ut de første stillingene i nye Lindesnes

foto