Korona ga folk mer fritid: 23 prosent flere unge bruker tiden på business