Skadet på metallgjerde- frykter nye stygge ulykker

foto