Statsforvalteren opphever tillatelse til Hille-bolig

foto