Gir dispen­sasjon for å hindre fiskedød

Ute på Høylandsskjær skal det snart bygges et akvakulturanlegg for oppdratt av fisk. Frykt for at terrengarbeid kan føre til fiskedød, har veid tung når rådmannen ga dispensasjon til å starte arbeidet på naboeiendommen på oversiden av fylkesveien. Foto: Geir Nerhus