TT Anlegg med 78 millioner kroner høyere omsetning – nedgang totalt sett