Presenterte Jåbekk-planene for lokalsamfunnet

foto