Nå har Agder fått egne etterforskere på dyrevelferd

Bildet illustrerer hva som kan møte Mattilsynet når de kommer på inspeksjon til et sauefjøs. Nå får Agder to etterforskere i politiet som på heltid skal etterforske kriminalitet mot dyr. Foto: Mattilsynet