Frigir navn etter dødsulykken ved Ulvegjelet

foto