I dag får vi trolig vite når neste steg i gjenåpningen av Norge kan tas