Fra smittestasjonen ved Mandal legevakt Fra smittestasjonen ved Mandal legevakt Foto: Monica Gyberg Nielsen

Har måttet oppbemanne på koronatelefonen og teststasjoner