Vennlige dyr erstatter skummel geit

  • Får sette opp gjerde: I 2015 fikk Tor-Inge Larsen (t.v.) planutvalgets velsignelse til å sette opp geitegjerde Skogsøy/Buøy, til tross for Helge Nilsens (t.h.) protester. Vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen, og gjerdene måtte fjernes. Nå har han søkt om å sette opp gjerde for «ikke-truende» dyr, som skal holde nede vegetasjonen på øye, og fått enstemmig ja planutvalget. Også Fylkesmannens stiller seg nå positivt til gjerdet. FOTO: Geir Nerhus, arkivfoto