– Utfordringen med denne saken er at i sakspapirene så er Rosseland presentert med det verst mulige prognoser, mens Vollan er presentert med de best mulige prognoser. Og det kan godt være at Rosseland ikke blir så mye billigere enn estimatet til rådmannen, men dette forslaget fra grunneierne er reelle tall. På Vollan er det estimater som ikke er kvalitetssikret.

Det sier Anders Ramsland i Songdalen Høyre før onsdagens debatt i kommunestyret om ny skole i Songdalen. Valget står mellom Vollan og Rosseland, der grunneiere har kommet med et alternativ nærmere E39 enn dagens skole. Hvis de får dagens skoletomt pluss 18 millioner gjør de klar en tomt høy nok for 200-årsflommen.

Ramsland reagerer på ordfører Johnny Greibesland (Sp) som avviser forslaget fra de private som for dyrt og at tomta er for liten – rådmannen sier ny skoletomt trenger 27 mål, mens grunneierne tilbyr 18 mål.

– Når det gjelder det nødvendige arealet som ordføreren mener at skolen trenger og som ikke er på Rosseland, så mener vi at det ikke er avklart enda og det bør snakkes med grunneiere før en tar beslutninger i media. En kan på Vollan også stille spørsmål om nødvendig areal da det ikke er så stor tomt som er regulert til offentlig formål. For et år siden så var estimatet for ny skole 200 millioner. Dette var for mye for politikerne og saken ble utsatt et år. Nå er estimatet plutselig blitt 114 mill., men ingen vet enda hvordan området og skolen skal se ut, og hva som nøyaktig er fjernet for å få ned kostnaden. Sentrale politikere sier også at når vedtaket er gjort for plassering på Vollan, så får forprosjekter vise hvor mye kostnaden blir til slutt, fortsetter Ramsland.

Da er det jo egentlig ingen som vet hva dette vil koste når de vedtar skole på Vollan, minner han om. Ramsland stusser over utsagnet til Greibesland om at det er billigere å kjøpe tomt på Vollan enn Rosseland.

– Senterpartiordføreren snakker om fordelen med å kunne kjøpe dyrket mark til en billigere penge. Jeg er ikke for at kommunen skal bygge ned dyrket mark og betale bonden minst mulig for det. En må også huske at estimatet på kostnaden innebærer en idrettshall, og ikke et kulturhus som ordføreren gir inntrykk av, sier han.

Han stusser over hastverket som flertallet bestående av Sp, Ap og KrF viser.

– De samme sentrale politikerne som frontet ei kommunesammenslåing sier nå at det er så viktig å få vedtatt ny skole før sammenslåingen, for hvis ikke så får vi ikke ny skole. Mener de selv at de har kjempet for at Songdalen skal gi fra seg alt? Høyre mener at vi har tid, ny skole kan komme på 2019 budsjettet hvis det er nødvendig for å få den beste løsninga. Vi jobbet for ei kommunesammenslåing og vi er sikre på at vi får gjennomslag i storkommunen, ellers hadde vi ikke stemt for, sier han.

Høyrepolitikeren avslutter:

– Det er beklagelig at ikke alle politikerne ser verdien av å ha en skole og hall i sørenden av bygda. Både på dagtid da skolen vil ligge i sentrum av skolekretsen og på kveldstid og helger da det er aktiviteter i skolebygg og hall.