Fire firehjulinger og to motorsager ble stjålet fra Finsland tidligere i mai og politiet opplyste at det så ut som om tilhenger var blitt brukt til å frakte vekk tyvgodset. Finsland barnehage ble utsatt for hærverk, og det er ikke første gangen. Det startet før påske, da ble postkasse og en takrenne ødelagt. I palmehelgen ble åtte utvendige dørstoppere dradd ut. Hærverket er ikke noe en kan klare å gjøre med håndmakt, så det må ha vært brukt tau og bil eller annet redskap. Helgen etter røk en port inn i barnehagen. Videre ble også tre bokstaver i skiltet på Finsland barnehage ødelagt, og ellers legger noen fra seg lightere og annet. Samvirkelaget er utsatt for hærverk og alle vinduene er knust. Et lastebilfirma som lever av demontere kjørtetøyer opplevde også at pøblene ramponerte for tusenvis av kroner i verdier.

Søgne og Songdalen lensmannskontor sier at saker hvor barn er involvert blir prioritert. Lensmannskontoret opplyser at har god oversikt over ungdommer i de to kommunene, og selv om publikum kan mener at lite skjer, så tar politiet grep både med tverrfaglige team og med forebyggende innsats. Søgne og Songdalen kommuner har hatt sin porsjon med ungdommer som har utagert, og de siste årene har tenåringsmiljøet blitt rammet av blant annet drap. Mobbing i skolene har også preget hverdagen til en hel generasjon med rettskraftig dom i favør av et offer som ikke ble tatt vare på av det offentlige skolevesenet. Det betyr likevel ikke at kommunene er verstinger i nasjonal målestokk.

Mange vet hvem pøblene er. Har politiet god kontroll over pøblene, hviler det et ansvar for oppklaring, reaksjon og deretter informasjon til nærmiljøet om hva som er gjort. Det er den beste måten å vise pøblene og nærmiljøet at slik oppførsel tolereres ikke.