I samarbeid med Songdalen kommunes folkehelserådgiver skal Midt-Agde Friluftsråd utarbeide et mulighetsstudie når det gjelder turløypene på Nodelandsheia og området rundt der Bergstølhytta stod tidligere.

En skal finne potensielle lavterskelløyper og mulige sammenkoblinger mellom løypene på Nodelandsheia og sammenkoblinger med disse til tilstøtende bolig og sentrumsområder, samt områder øst i Kristiansand kommune.

Vest-Agder Fylkeskommune bevilger 50 000 kroner til budsjettet, Songdalen kommune har bevilget samme beløp. Mulighetsstudiet skal være ferdig 1. mai 2017.