Onsdag morgen kom en lastebil med julegrana til Tangvall, og blir satt på plass snart.

I år er julegrana fra Øygardsheia på Langenes.

Anne Lise Riseng / Hanne Hellvik