I utgangspunktet deltar Audun Øvrebø som er fylkessekretær i Vest-Agder Arbeiderparti på et seminar kalt Washingtonseminaret. Men da han først skulle til USA ønsket han og to kollegaer i Arbeiderpartiet å benytte anledningen til å se nærmere på hvordan de organiserer valgkampen lokalt og om det er noe lærdom å ta med tilbake til deres egen valgkamp her i Norge.

– Vi har altså ikke gått inn i budskap og retorikk, men hvordan de kommuniserer med frivillige og velgerne, forteller Øvrebø.De reiste først til New Hampshire for å følge demokratenes valgkamp der, og deltok på husbesøk og observerte hvordan de drev valgkampkontoret i Manchester. Grunnen til at de valgte New Hampshire er at dette er en av de viktige vippestatene, både i forhold til presidentvalgkampene og senatsvalgkampen.

– Det er mye som er annerledes i det amerikanske systemet. Blant annet er det flere valg samtidig med presidentvalget. I New Hampshire er det også valg til Senatet og Representantenes hus og det skal velges Guvernør og medlemmer av statens nasjonalforsamling. I tillegg er det nesten kun fokus på kandidaten og ikke parti. Det er store pengebeløp som samles inn for å drive den enkelte kandidats kampanje og de har en helt annen kunnskap om velgerne enn hva vi har i lov til å ha i Norge, opplyser Øvrebø videre.

– Men den store likheten er at en valgkamp handler om å kommunisere med velgerne, og at valgkampen gjennomføres av mange frivillige. Å delta på grasrotnivå, snakke med de som organiserer arbeidet, snakke med de frivillige som ikke bare var fra New Hampshire, men som kom kjørende fra Boston i Massachusetts for å være med, snakke med kampanjefolka og lederne i New Hampshire Democratic Party var både en øyeåpner og gav nye ideer til hva vi bør bli bedre på i vår egen valgkamp, sier Øvrebø som forståelig vis ikke ønsker å røpe hvilke ideer de har fått.

– Neste uke skal vi få mye input på et litt mer overordnet nivå og det avsluttes med valgvake på ambassaden og the National Press club i Washington, forhåpentligvis med Hillary-seier, påpeker Øvrebø videre.

– Det har blitt mer spennende enn hva vi trodde da vi reiste bort, og det går kontinuerlige debatter på de ulike nyhetskanalene om utviklingen. Det er imidlertid ingen felles oppfatning av situasjonen, det avhenger helt av hvilken nyhetskanal du ser på. Vi var imidlertid på et møte i dag med Americans for prosperity, som er en konservativ pressgruppe på linje med tea-party bevegelsen. Sjefen der, Tim Phillips, trodde imidlertid at Hillary kom til å vinne, og det er jo litt beroligende, avslutter Øvrebø.