Bildet er fra Sjøsanden 12. september. Bildet er fra Sjøsanden 12. september. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Strandsonen og kommuners dispensasjons-praksis