Strandsonen og kommuners dispensasjons-praksis

Bildet er fra Sjøsanden 12. september. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen