Ferske rapporter toner ned støyproblematikk i Sodevika