Rådmannen mener lovforslag overkjører demokratiske prinsipper