Fredag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 11 og 12 på formiddagen vil strømprisen der ligge på 90,6 øre per kilowattime (kWh).

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 36,1 øre per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir den 35,2 øre, og i Nord-Norge blir den 25,5 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,34 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 17 og 18 i Nord-Norge, da på 24,7 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 31,7 øre, Sørvest-Norge 80,6 øre og Midt-Norge 31,3 øre.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 94,3 øre per kWh og 25,2 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 4,72 kroner per kWh og 1,5 øre per kWh.

(NTB)