Tilsynsorganet Esa mener bruken av nettportalen Altinn bryter med EØS-reglene. De ber Norge gjøre endringer.

Utenlandske bedrifter som ønsker å etablere seg i Norge, må inn i nettportalen Altinn. I henhold til EØS-avtalen er det krav om at hele prosessen skal kunne gjøres elektronisk.

EØS-tilsynet Esa har nå sendt et formelt åpningsbrev til Norge hvor de påpeker flere mangler med Altinn, skriver DN.

– Et åpningsbrev er første skritt i en traktatsbruddprosedyre, forklarer kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa.

Hetland sier det er flere problemer med Altinn, blant annet må flere skjemaer fylles ut for hånd.

– Hele kombinasjonen gjør at vi er nødt til å be Norge om å gjøre endringer for å være i tråd med EØS-reglene, sier Hetland.

Til DN forklarer Hetland at hvis svakhetene rettes raskt opp i, kan saken lukkes. Hvis ikke sendes det ut en grunngitt uttalelse, som er siste steg før det går til Efta-domstolen.

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier at saken har høy prioritet.