Får lov til å rive og bygge ny bod i LNF-område

foto