På grunn av en kraftig økning i saksmengden etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, vil regjeringen ha en egen etat for eksportkontroll og sanksjoner.

Det er ulike seksjoner i Utenriksdepartementet som i dag forvalter sanksjonsregelverk og eksportkontroll.

Før 2022 fikk UD 50 til 100 skriftlige henvendelser om sanksjoner i året, mens det har kommet over 1200 henvendelser i løpet av det siste året, skriver E24. Det har også vært en stor økning i eksportkontrollsaker.

– Når vi ser en så enorm økning i saksbehandlingsmengden, så trenger vi mer spesialistkompetanse på dette området, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til avisa.

Fortsatt er mye uklart rundt den nye etaten. Huitfeldt forsikrer imidlertid at mer vil bli klart i forbindelse med høstens statsbudsjett. Målet er at etaten skal opprettes i 2024.