Furulunden og Sjøsanden er ikke bare nær hjemmet, men også nær sagt Roald Larsens andre hjem. Foto: Dag Lauvland

Tid for å forvalte seg selv

Han er et stykke ut på venstresida, naturforvalter Roald Larsen. Han har imidlertid klart å formidle til et samlet lokalpolitisk miljø, viktigheten av både bærekraft og biologisk mangfold.