Regjeringen fikk inn svært mange svar i høringsrunden om den omstridte grunnrenta for havbruk. 78 prosent er negative, viser en rapport fra Sjømat Norge.

I alt har 416 kommuner og fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, bransjeforeninger og privatpersoner sagt sin mening om grunnrenteskatt for havbruk.

Nå har Sjømat Norge gått gjennom 335 av høringssvarene. Men innspill fra anonyme privatpersoner er utelatt.

Gjennomgangen viser at 262 av svarene, 78 prosent, er negative til skatteforslaget. 27 (8 prosent) er positive, mens 46 (nesten 14 prosent) er mer nøytrale.

(NTB)