Finansieringen er på plass for bygg til 99 millioner

foto