MANDAL

Den 45 år gamle mandalsmannen er godt over middels våpeninteressert. Da politiet aksjonerte mot boligen i et av Mandals største boligfelt 19. november 2010, fant de ikke mindre enn 26 våpen og en haug med ammunisjon som ikke var forsvarlig nedlåst, slik våpenloven krever.

Maskinpistoler og AK-45

9 av våpnene hadde han ikke tillatelse til å inneha. Nærmere bestemt 1 israelsk UZI maskinpistol og 2 andre maskinpistoler, 3 pumpehagler, 2 AK automatgevær og 1 rifle.

I tillegg oppbevarte han en mengde ammunisjon og våpenløp, som heller ikke var forsvarlig oppbevart.

Da 45-åringen møtte i Kristiansand tingrett erkjente han seg skyldig etter tiltalen. Han forklarte at han hadde samlet på våpen i drøyt 20 år. Retten mener det er svært alvorlig at blant de 9 våpnene som ikke var lovlig, var det helautomatiske krigsvåpen med stor ildkraft, som privatpersoner under ingen omstendighet kan besitte lovlig.

Hobbysamler

Retten mener det rent allmennpreventivt må reageres strengt i i slike saker, med en ikke ubetydelig ubetinget fengselsstraff.

I formildende retninger legger retten vekt på at våpnene er samlet som hobby, og ikke il kriminell virksomhet eller selvforsvar. I tillegg var den ene AK-47 automatgeværet ikke funksjonelt, og to av pumpehaglene var bare delvis funksjonelle.

Retten mener straffen normalt ville lagt på mellom 8-9 måneder.

Våpendømt i Danmark

Mannen er tidligere dømt for brudd på våpenloven i Danmark i 2011. I 2010 ble han tatt, sammen med to andre, på grenseovergangen mellom Tyskland og Danmark med en betydelig mengde våpen, ammunisjon og håndgranater i bilen. Han ble i retten i Sønderborg dømt til fengsel i 3 måneder i 2011. Forholdene 45-åringen nå skal dømmes for, er begått før denne dommen. Noe retten mener må tas inn i formildende retningen. Det samme må det faktum at det er gått svært lang tid siden forholdet skjedde.

Lå 3,5 år hos politiet

Saken var ferdig etterforsket i 2011, og ble liggende i tre og et halvt år før statsadvokaten tok ut tiltale. Noe som er en krenkelse i forhold til 45-åringens krav om å få rettergang innen rimelig tid. Noe som da også gjør at retten velger å redusere straffen. 45-åringen har ikke begått noen nye kriminelle forhold etter at han ble løslatt fra soning for dommen i Danmark, som han sonte ved Sandeid fengsel i Norge i 2013. Retten er enig med aktor i at 150 timer samfunnsstraff passende reaksjon. I tillegg blir samtlige våpen funnet i boligen beslaglagt.