Vil bli kanonmann: Eirik Eeg (9) har bestemt seg for å følge i bestefars fotspor; han vil bli kanonmann.
Historien: Fylkesarkeolog Yvonne Fernmar Willumsen orienterte om festningens historie.
Hedret: Roald Reme fra BRG takket Reidar Eeg for hans lokalhistoriske engasjement. Her blir Eeg hedret med en håndlaget tollekniv. Til høyre står Ivar Gogstad.
Støpt i stein: En flott bronseplate er støpt, og hogd inn i stein. Der kan besøkende lese om festningen.

MANDAL Det var ordfører Alf Erik Andersen som fikk æren av å tenne lunta og sette av det første kanonskuddet og med det erklære festningen på Kastellet for gjenåpnet. Området er blitt utviklet og festningen realisert gjennom initiativet til Reidar Eeg og de private utbyggerne BRG og Kruse Smith.

– Jeg har bare møtt velvilje i dette prosjektet, sier Eeg.

Det er gått i overkant av to år fra Eeg fikk ideen om å gjenskape citadellet på bakketoppen ved elvemunningen.

– Opparbeidelsen av området er bekostet av de private utbyggerne og beløper seg til 500.000 kroner. Nå er anlegget gitt i gave til Mandals befolkning. Dette er en del av vår kulturelle arv og identitet, slik som laksestigene og varpepælene, sier Eeg, som roser utbyggerne for den velvilje de gjennom hele prosjektet har utvist.