Utreder et rimeligere alternativ til gang- og sykkelvei

foto